Autolakerer pudser bil

Hvad er en erhvervsuddannelse (EUD)?

Info om uddannelserne | Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse - ofte forkortet EUD - er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skolen og oplæring i en virksomhed. Du får en uddannelse med direkte adgang til job som faglært i erhvervslivet. Du har også mulighed for at blive selvstændig eller læse videre på en videregående uddannelse, hvis du får lyst.

På College360 kan du vælge mellem en lang række spændende erhvervsuddannelser, hvor du skiftevis er på skole og i praktik i en virksomhed. Du kan begynde på en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen - eller senere i livet.

Erhvervsuddannelserne har forskellig længde fra 1½ år til 5½ år, afhængig af hvilken uddannelse du vælger. Det kan du læse mere om under de enkelte uddannelser. 

Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. 

Mange forskellige erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser opdeles i en række hovedområder. Når du tilmelder dig EUD på College360, har du valgt en fagretning inden for et af de tre hovedområder inden for erhvervsuddannelser:

 • Teknologi, byggeri og transport f.eks. autolakerer eller bygningsmaler
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser f.eks. ernæringsassistent eller gastronom
 • Kontor, handel og forretningsservice f.eks. detail, handel eller event

Erhvervsuddannelsernes opbygning

Erhvervsuddannelserne er bygget op af både skoleperioder og oplæringsperioder. Uddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på en erhvervsskole og er opdelt i Grundforløb 1 og Grundforløb 2. På hovedforløbet er du under oplæring på din læreplads i en virksomhed, men undervejs har du i kortere perioder undervisning på skolen.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 også kaldet GF1 varer et ½ år (20 uger) og er for alle, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre end 2 år siden. På Grundforløb 1 bliver du introduceret til de forskellige uddannelser og brancher og bliver klædt godt på til dit endelige valg af erhvervsuddannelse. Grundforløb 1 afsluttes af en Grundforløbsprøve.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 også kaldet GF2 varer 20 uger og er for alle, der har gennemført Grundforløb 1 eller er mellem 18 og 25 år eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere 2 år siden.  På Grundforløb 2 skal du vælge den fagretning, du ønsker at fortsætte resten af din uddannelse på. Det kan være f.eks. autolakerer, detail eller tømrer. På Grundforløb 2 begynder du at tilegne dig den særlige viden og kompetence, som du får brug for i dit fag. Grundforløb 2 afsluttes med en Grundforløbsprøve.

Når du er færdig med Grundforløb 2, skal du i oplæring på en arbejdsplads. Det er dit ansvar at finde en læreplads hos en virksomhed, men du får undervisning og hjælp til det på skolen.

Kan du ikke få en læreplads i en virksomhed, er der for nogle uddannelsers vedkommende mulighed for at komme i Skoleoplæringscenteret. 

Læreplads

Når du har afsluttet Grundforløb 2 er du klar til at starte din oplæring på en arbejdsplads. Det kaldes også hovedforløbet. Her lærer du i praksis de arbejdsopgaver, som hører til den uddannelse, du har valgt. Din læretid afbrydes af et antal skoleforløb. Hvor mange gange og hvor længe du skal på skole, er forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Det kan du læse mere om under hver enkelt uddannelse. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve eller en fagprøve

Læs mere om, hvordan du finder en læreplads og de forskellige uddannelsesaftaler med virksomheder.

"Det bedste ved en erhvervsuddannelse er, at du i undervisningen kan høre, se, røre og gøre. Uanset hvordan du bedst indlærer ting, så kommer du til at lære det faglige”.

Simon Malberg, elev på elektrikeruddannelsen

Erhvervsuddannelse for studenter

Har du en studentereksamen fra HHX, HTX, STX eller HF? Start din karriere på arbejdsmarkedet med at bygge en erhvervsuddannelse oven på din studentereksamen. Du har mulighed for opstart i både januar og august.

På en erhvervsuddannelse, kan du kombinere det boglige fra din studentereksamen med nye faglige og praktiske kompetencer, og du får en aktiv hverdag, hvor du bliver udfordret til at bruge dine kompetencer i nye sammenhænge og får praktisk erfaring.

Der er mange gode grunde til at vælge en erhvervsuddannelse efter din studentereksamen:

 • Du får en virkelighedsnær uddannelse, hvor du kombinerer teori med praksis og skaber konkrete produkter
 • Du får merit for en række fag, når du starter på en erhvervsuddannelse
 • Du får et særligt introforløb for studenter og bliver en del af et godt fællesskab på tværs af uddannelser
 • Du er som student, med en erhvervsuddannelse, populær blandt arbejdsgiverne og får gode muligheder for job og karriere
 • Du får et styrket afsæt for at læse videre med både teori og praksis i bagagen og gode forudsætninger for at starte din egen virksomhed

Kontakt studievejledningen og hør mere om dine muligheder.

Skal du i 10. klasse efter sommerferien? - prøv EUD10

Har du drømme og ambitioner om en fremtid inden for erhvervslivet? Silkeborg Ungdomsskole og College360 tilbyder sammen eud10, som er for dig, der drømmer om at afprøve erhvervsuddannelser på College360.

Silkeborg Ungdomsskole og College360 tilbyder sammen eud10, som er for dig, der drømmer om at afprøve erhvervsuddannelser på College360.

Du kan vælge mellem to eud10-retninger:

 • Eud10 Tech
 • Eud10 Business

Undervisningen kommer til at foregå tre dage i ugen på Silkeborg Ungdomsskole og to dage i ugen på College360 Silkeborg. Begge steder vil du møde masser af andre unge med de samme drømme og interesser som dig selv.

På eud10 Tech præsenteres gennem forskellige arbejdsopgaver 8 forskellige uddannelser: Tømrer, Elektriker, Bygningsmaler, Smed, Skiltetekniker, Personvognsmekaniker, Autolakerer, Karrosseritekniker

På eud10 Business præsenteres gennem forskellige arbejdsopgaver 4 forskellige uddannelser: Handel, Detail, Event, Kontor/administration

Tilmelding til eud10 sker via Silkeborg Ungdomsskole. Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen på College360 for mere information og besøg.

Brug for en
EUD vejleder?

Vejleder

Irene Bruus

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business
  • Grundforløb 1

Vejleder

Susan Majbritt Bay Thomsen

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Håndværk & Design
  • Auto

Vejleder

Søren Kops Hansen

Studievejleder på EUD/EUX, Lærepladskonsulent

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Hotel og Restaurant
  • Håndværk & Design

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.