EUX Handel

Er du klar på at gøre en god handel?

Så har vi en til dig! Uddannelsen EUX Handel er for dig, der er god til at tænke strategisk og økonomisk. Du bliver en del af handelsbranchens pulserende liv.
Tilmelding
EUX Business student ved trappe til Business på College360

EUX Handel

Få indblik i hele værdikæden

Du få indgående kendskab til hele værdikæden, og kan blandt andet arbejde med indkøb og salg. Du bliver uddannet i at sammenligne priser, kvalitetssikre og indhente tilbud for en virksomhed. Med en EUX Handel uddannelse er der mange muligheder for at specialisere sig, og du kan efterfølgende vælge at læse på en videregående uddannelse. På uddannelsen vil du få engagerede undervisere, som brænder for at hjælpe dig med at nå dit mål.

Hvilke områder kan jeg specialisere mig inden for?

Når du skal finde en læreplads, kan du vælge at søge ind en virksomhed der arbejder med det man i fagsprog kalder: B2B - dette er virksomheder, der arbejder med at handle med andre virksomheder. Du kan f.eks. vælge at specialisere dig i områder som indkøb, salg eller logistik. Du får gode evner til at arbejde med import og eksport, og du vil få jobmuligheder i både ind- og udland. 

Hvordan bliver mine muligheder for videreuddannelse?

Når du tager handelsuddannelsen med EUX, åbner du op for en række videregående uddannelser, som du kan læse videre på, når du er udlært. Det kan f.eks. være: International handel og markedsføring eller Entreprenørskab og design

Uddannelsen giver dig også gode fagkundskaber til at starte en selvstændig virksomhed.

5 Gode grunde til at starte på EUX Handel

Du får to uddannelser i én

Med en EUX får du både en faglært uddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen, som giver dig gode muligheder for at læse videre. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve/fagprøve og med at få EUX-studenterhuen på hovedet.

Du får praktisk erhvervserfaring på dit CV

Du får praktisk erhvervserfaring på CV’et og viden om at begå dig på en arbejdsplads med i bagagen, når du er færdiguddannet.

Nye venner og godt fællesskab

Du får din uddannelse i et fedt studiemiljø på vores helt nye skole. Du lærer elever fra mange andre uddannelser og kende og får nye venner.

Aktiv hverdag og varieret undervisning

Nye spændende merkantile fag Du arbejder med emner som f.eks.: Indkøb og logistik, IT og digitalisering, Kulturforståelse, Personlig præsentation samt Salg Teori koblet tæt sammen med virkelighedsnære opgaver Gode jobmuligheder

Fremtiden er åben - du får alle muligheder

Du bliver eftertragtet på arbejdsmarkedet og får let ved at få et godt job med god løn og karriere. Du kan blive iværksætter eller læse på en videregående uddannelse, hvis du har lyst.

Du får hurtigt nye venner og vil opleve et godt fællesskab på tværs af uddannelserne

EUX Livet Paa Skolen Businesselever Paa Taget

I pauserne kan du hygge dig og fx spille bordfodbold med dine klassekammerater

EUX Livet Paa Skolen Pause Bordfodbold

På skolen er der mange hyggelige rum, hvor du kan fordybe dig og fx lave lektier

Eud Business Piger Samarbejder I Fællesrum

I Madværket er der mulighed for at slappe af og hyggesnakke med de andre elever

EUX Livet Paa Skolen Madvaerket Gruppe Af Piger

På uddannelsen arbejder vi med spændende cases fra erhvervslivet

EUD Business Virksomhedsbesoeg Hos Jysk 3

Der er plads til at hænge ud med mobiltelefonen og slappe af i pauserne

EUD Livet Paa Skolen Elever Hygger I Blaa Sofa

Bingo! Du vil opleve mange forskellige aktiviteter og et godt fællesskab

EUX Livet Paa Skolen Elever I Madvaerket Introaktiviteter

Sidste eksamen overstået og EUX huen i hus 🎉 stort tillykke

EUX Livet Paa Skolen Business Student Paa Trappe

Hverdagen på EUX Handel

Tekst ikke udfyldt

Fag og muligheder med EUX Handel

På uddannelsen kommer du omkring forskellige afdelinger i en handelsvirksomhed. Du får indgående kendskab til økonomi, kundepleje og indkøb, så du kan finde arbejde inden for forskellige aspekter af handelsbranchen. 

Fag på Handel

Handelsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for: Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner. Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, indkøbs- eller logistikfunktioner

Læs mere om Fag på Handel

Sådan finder du en læreplads

En erhvervsuddannelse består af både undervisning på skolen og oplæring, som foregår i en virksomhed. Under din oplæring vil du løbende komme tilbage på skolen i undervisningsforløb.

Læs mere om Sådan finder du en læreplads

Fællesskab og studiemiljø

College360 danner ramme om et stærkt fællesskab mellem de forskellige fag- og uddannelsesretninger. Du bliver en del af et skolemiljø, hvor vi har fokus på høj trivsel - både fagligt og socialt.

Læs mere om Fællesskab og studiemiljø

Studieboliger

Som elev på College360 har du mulighed for at bo i skolens nye studieboliger. Her bor du sammen med andre unge, der også er ved at tage en uddannelse på College360. Eleverne, der bor i studieboligerne har et helt unikt fællesskab på tværs af uddannelser, hvor de efter skole også har mulighed for at bruge skolens faciliteter.

Læs mere om Studieboliger

Ny elev - sådan bliver du optaget på EUD/EUX

Her kan du læse mere om optagelse, adgangskrav og tilmelding til EUD/EUX. Optagelse og adgangskrav afhænger af din alder og baggrund, når du søger. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du se dine muligheder for alligevel at kunne starte på en erhvervsuddanelse. Du kan også læse om, hvordan du kan få merit for tidligere erfaringer og uddannelse.

Læs mere om Ny elev - sådan bliver du optaget på EUD/EUX

Velkommen til undervisning

Her kan du finde en række praktiske oplysninger, som er målrettet elever, der skal starte på Business. Det er f.eks. her, du finder information om det udstyr, som du skal bruge i undervisningen. Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om Velkommen til undervisning

Opbygning EUX Handel

År 1

År 2

År 3

År 4

Grundforløb 1

Grundforløb 2

Læreplads

Studieår

Studie start

Januar

Optagelse

Adgangskrav

Varighed

1½ + 2 år

Økonomi

SU / ELEVLØN

Ansøgning

Ansøg her

Mød elever og tidligere elever

Handelselev på College360 i Silkeborg
EUX Handel

Luna Schmidt Madsen

Jeg synes, at en uddannelse med EUX giver gode fremtidsmuligheder, da man kan betragte det sådan, at man får to uddannelser i én.

Kom til infoaften på erhvervsuddannelserne og EUX

Skal du vælge ungdomsuddannelse efter 9.-10. klasse? Er du student fra STX, HTX, HHX eller HF og går du med tanker om at bygge ovenpå med en håndværksuddannelse? Skal du videre efter sabbatår eller anden uddannelse, eller vil du skifte spor i dit arbejdsliv? På College360 kan vi hjælpe dig videre med dine overvejelser. Kom til Infoaften og mød vores studievejledere, oplev skolen og hør om alle erhvervsuddannelser og EUX