Gastronom sidder i køkkenhave

Sådan kommer du i gang med en erhvervsuddannelse

Hjælp til din uddannelse | Ny elev - sådan bliver du optaget på EUD/EUX

Her kan du læse mere om optagelse, adgangskrav og tilmelding til EUD/EUX. Optagelse og adgangskrav afhænger af din alder og baggrund, når du søger. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du se dine muligheder for alligevel at kunne starte på en erhvervsuddanelse. Du kan også læse om, hvordan du kan få merit for tidligere erfaringer og uddannelse.

Optagelse og adgang

Adgangskrav ved optagelse til grundforløb 1

Hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 10. klasse, skal du starte på grundforløbets 1. del (GF1).

Du kan søge optagelse til Grundforløb 1 til påbegyndelse senest i august måned i det andet år efter, du har afsluttet undervisningen i henholdsvis 9. eller 10. klasse. 

Du skal:

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skiftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af henholdsvis 9. eller 10. klasse og
 • have indsendt din studievalgsportfolio (gælder kun ansøgere, der søger optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse).

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter grundforløbet. Med en uddannelsesaftale springer du normalt grundforløbets 1. del over, medmindre uddannelsesaftalen omfatter denne del af grundforløbet.

Adgangskrav ved optagelse til grundforløb 2

Hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse mere end to år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløbets 2. del (GF2)

Du kan søge optagelse til Grundforløb 2 til påbegyndelse efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet undervisningen i henholdsvis 9. eller 10. klasse.

Du skal:

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skiftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) (kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve og
 • den ansøgte erhvervsskolen skal på baggrund af en samtale vurdere, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter grundforløbet.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for dig, der er fyldt 25 år

EUV er erhvervsuddannelse for elever, der er fyldt 25, når de påbegynder uddannelsesforløbet. Adgangskravene til EUV er de samme som for erhvervsuddannelse for unge. Det betyder, at du som ansøger til EUV skal opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne for at blive optaget på grundforløbets 2. del. Hvis du opfylder nærmere fastlagte kriterier for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du blive optaget direkte på hovedforløbet.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene kan du forsøge at blive optaget via en optagelsesprøve og/eller samtale på den erhvervsskole, du søger optagelse på.

 • Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, kan du forsøge at opnå optagelse gennem en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.
 • Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen, men har opnået 2 i gennemsnit af både dansk og matematik, kan du opnå optagelse via en samtale på erhvervsskolen. 
 • Hvis du har bestået folkeskolens afgangseksamen, en ikke har har opnået 2 i gennemsnit af både dansk og matematik, kan du opnå optagelse på en erhvervsuddannelse ved at gå til en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.
 • Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, har du direkte adgang til en erhvervsuddannelse (herunder EUX)

Optagelsesprøver 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse, har du mulighed for at gå til optagelsesprøve på erhvervsskolen.

Hvis du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, men ikke opnår det nødvendige karaktergennemsnit ved prøverne i 9. eller 10. klasse, vil erhvervsskolen sørge for at indkalde dig til en optagelsesprøve og evt. en samtale.

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du til en optagelsesprøve og/eller en samtale på erhvervsskolen.

Dit resultat ved optagelsesprøven og den efterfølgende samtale afgør, om du kan optages på en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke består prøven, kan du aflægge den en gang til. Hvis du heller ikke består prøven anden gang, er der mulighed for, at du i særlige tilfælde kan aflægge den en tredje gang.

Ansøger du om optagelse lige efter 9. eller 10. klasse eller inden for 1 år efter, at du er gået ud af skolen, skal du både opfylde karakterkravene og være vurderet uddannelsesparat for at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat og samtidig ikke opfylder karakterkravene, skal du til både en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen for at kunne blive optaget.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder karakterkravene, skal du ikke til optagelsesprøve. Du skal til en samtale på erhvervsskolen. Skolen vurderer på baggrund af samtalen, om du kan optages.

Optagelsesprøvernes niveau, indhold og varighed

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne er skriftlige og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Danskprøven består af 3 dele:

 • Læsning
 • Retskrivning
 • Skriftlig fremstilling

Matematikprøven er skriftlig og omfatter 9 forskellige opgaver.

Både dansk- og matematikprøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke-bestået af én censor.

Hvornår afholdes prøverne?

Du kan læse mere om optagelsesprøver og prøvedatoer på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Derudover kan optagelsesprøver afholdes på fleksible tidspunkter, afhængigt af de enkelte erhvervsskolers optag af elever.

College360 afholder prøver på følgende tidspunkter: 

2024:

 • 10. juni
 • 1. august

Efter prøven får du skriftligt svar på, om du er blevet optaget på erhvervsuddannelsen.

Samtale

Samtalen handler om, hvor motiveret du er for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og din viden om, hvilke krav der stilles. Samtalen kommer også ind på, om du er selvstændig og ansvarsfuld og selv kan tage initiativ til at løse en opgave. Du skal blandt andet kunne samarbejde med og vise respekt for andre. Det er også vigtigt, at du er mødestabil.

Godskrivning af fag/merit

Du kan i visse tilfælde blive fritaget for et fag, hvis du tidligere har bestået fag på samme niveau, som det fag, du ønsker godskrevet på din uddannelse.

Har du bestået fag ud over grundskolens 9. klasses afgangseksamen, kan kvalifikationer, der er relevante for den valgte uddannelse give godskrivning for et fag. Har du for eksempel været til eksamen i engelsk i 10. klasse eller på en anden uddannelse, kan det eventuelt give merit for engelsk på din nye uddannelse, hvis det er samme niveau.

En del af grundfagene i den uddannelse, du har valgt, kan være relateret til faglige fag. Det vil sige, at indholdet relaterer direkte til din faglige uddannelse. For eksempel vil naturfag for gastronomer være relateret til gastronomfaget. Når skolen vurderer din ansøgning om godskrivning, sammenholder vi fagene i din nye uddannelse med de fag, du tidligere har bestået.

Søger du godskrivning, skal du vedlægge dokumentation på dine kvalifikationer i form af kopi af eksamensbeviser.

Grundfagene indgår i uddannelserne på forskellige niveauer

 • Niveau F svarer til et niveau mellem 9. og 10. klasses niveau.
 • Niveau E er 10. klasses niveau.
 • Niveau D er niveauet mellem 10. klasse og 1. år på et gymnasium.
 • Niveau C svarer til laveste niveau på gymnasiet.

Ønsker at du at søge om godskrivning skal du tage direkte kontakte til studievejlederen for dit fagområde.

Vejleder

Susan Majbritt Bay Thomsen

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Håndværk & Design
  • Auto

Leder

Trine Kiærbye Jensen

Uddannelsesleder på Business

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business

Vejleder

Søren Kops Hansen

Studievejleder på EUD/EUX, Lærepladskonsulent

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Hotel og Restaurant
  • Håndværk & Design

Tilmelding til erhvervsuddannelserne

Du tilmelder dig en erhvervsuddannelse via optagelse.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema. 

 • Gå ind på Optagelse.dk
 • Klik på Søg ungdomsuddannelse eller 10.klasse og følg vejledningen på skærmen.

Du ønsker at tilmelde dig Grundforløb 1

Når du er logget ind på optagelse.dk, vælger du Erhvervsuddannelser under uddannelsesområde og i feltet, hvor der står Grundforløb, 1. del (GF1). Her vælger du ud fra dine interesser mellem:

 • Business,
 • Håndværk og Design,
 • Auto, 
 • Hotel og Restaurant
 • EUX Business eller
 • EUX TECH

I felt 2 kan du vælge Region, Midtjylland, så kommer College360 frem som valgmulighed.

Du ønsker at tilmelde dig Grundforløb 2

Når du skal tilmelde dig til Grundforløb, 2. del (GF2), vælger du den specifikke uddannelse, som har din interesse f.eks. Autolakerer, Gastronom, Smed, Elektriker, Tømrer mv. (Se alle mulighederne i billedoversigten)

Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte skolen på tlf: 75 360 360.

Brug for en
EUD vejleder?

Vejleder

Irene Bruus

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Business
  • Grundforløb 1

Vejleder

Susan Majbritt Bay Thomsen

Studievejleder på EUD/EUX

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Håndværk & Design
  • Auto

Vejleder

Søren Kops Hansen

Studievejleder på EUD/EUX, Lærepladskonsulent

  Uddannelse
  • EUD
  • EUX
  Retning
  • Hotel og Restaurant
  • Håndværk & Design

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.