Elever i auditorium på første skoledag

Fag på Handelsgymnasiet

Info om uddannelsen | Fag på Handelsgymnasiet

På Handelsgymnasiet vil du møde nye, spændende merkantile fag som f.eks. afsætning, virksomhedsøkonomi og erhvervsjura.

Obligatoriske fag på Handelsgymnasiet

På Handelsgymnasiet skal du have følgende obligatoriske fag, uanset hvilken studieretning du vælger:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B
 • International økonomi B
 • Historie B
 • Informatik C
 • Erhvervsjura C
 • Samfundsfag C
 • Matematik B (dog C niveau på studieretningen Languages & Business)
 • 2. fremmedsprog A eller B (Spansk, Fransk eller Tysk)

A-B-C angiver fagenes slutniveau, og hvor mange år man har faget. A niveau-fagene har du alle tre år, B niveau-fagene to år, og C niveau-fagene et år.

Fag på HHX

Hør elever på Handelsgymnasiet fortælle om indholdet i de mange nye fag på uddannelsen

Hvad lærer man i virksomhedsøkonomi? Hvad handler afsætning om? Hvorfor er det nyttigt at vide noget om erhvervsjura? Hvordan arbejder man i informatik? - Se videoen, hvor du kan høre eleverne Andreas, Mette, Mathilde, Thomas, Molly og Ida Marie fortælle om nogle af fagene, og underviserne Martin, Jens og Sara fortælle noget om valgfag, matematik og sprogfag.

Studieretningsfag

Når du vælger studieretning, vælger du at lægge særlig vægt på to af fag og løfte dem til et højere niveau. Det kalder man studieretningsfag. Her kan du se en oversigt over de forskellige studieretninger og tilhørende studieretningsfag. 

Valgfag

Udover obligatoriske fag og studieretningsfag skal du vælge en række valgfag. Disse fag kan som udgangspunkt vælges på tværs af studieretningerne. Her vil du altså komme til at gå på hold med elever fra andre klasser.

Valgfagene kan f.eks. være: finansiering, psykologi, kulturforståelse, idræt eller et løft til A niveau på fagene tysk, matematik, afsætning, virksomhedsøkonomi eller international økonomi.

Du skal være opmærksom på, at antallet af valgfag er afhængig af bl.a. af dit valg af 2. fremmedsprog samt studieretning.

Herunder kan du læse mere om de obligatoriske fag og studieretningsfagene på HHX.

Afsætning

Faget afsætning sikrer dig ny viden om strategier, købsadfærd, markedsanalyser, afsætning og markedskommunikation.

Du lærer om den globale verdens indvirkning på markedsstrukturen, om strategisk planlægning og efterspørgsel, ligesom du bliver i stand til at identificere de forhold, der er af afgørende betydning for virksomhedens fortsatte vækst.

Gennem arbejdet med udvikling af virksomhedens nationale og internationale forcer, styrker du evnen til at skabe et professionelt beslutningsgrundlag.

Du ruster dig til at anvende de økonomiske modeller og teorier, der sikrer dig den fundamentale viden om virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger. Sidst, men ikke mindst lærer du at indsamle og analysere relevante informationer og bruge teorien i praksis.

Hent fagbeskrivelse

Dansk

Interesserer du dig for kommunikation, kommer du godt omkring emnet i dansk. Her kommer du nemlig ind i sprogets verden, lærer at forstå, tolke og analysere tekster samt at anvende teksterne i relevante medier.

Du lærer at bruge din kreative og kritiske sans, når du skal udtrykke dig skriftligt eller mundtligt, og du styrker din naturlige beherskelse af sproget.

Du kommer omkring vigtigheden af den rigtige retorik, hvordan du bruger den kommercielle kommunikationsform og derudover kommer du til at arbejde med værker af store danske forfattere.

I undervisningen er der fokus på litteratur- og mediehistorie, sprog og kommunikation, tendenser i tiden samt perioder.

Hent fagbeskrivelse

Engelsk

Med faget engelsk styrker du din kommunikation på tværs af landegrænserne.

Du får forståelse for, hvordan du kan bruge kommunikationen i praksis, ligesom du lærer det engelske sprogs opbygning, grammatik og dynamik at kende.

Desuden skaber du bevidsthed om, hvordan du bedst muligt lærer et fremmedsprog og får et bredt ordforråd. Din viden om det moderne Storbritannien og USA øges. Derudover får du et godt kendskab til andre engelsksprogede samfund og den globale verden.

Hent fagbeskrivelse

Erhvervscase

I erhvervscase arbejder I som en virksomhedskonsulenter, der med udgangspunkt i fagene afsætning og virksomhedsøkonomi identificerer, hvilke udfordringer en virksomhed har samt udarbejder løsninger / handlingsforslag for at håndtere disse udfordringer. Det er vigtigt, at I kan søge informationer om virksomheden og dens omverden samt fagligt argumentere for valg af udfordringer og handlingsforslag.

Erhvervsjura

Er du klar til at sætte dig ind i jura og lovgivning, giver erhvervsret dig det første indblik i emnet. Her lærer du om de generelle retslige principper, og hvordan de sætter rammerne for den internationale og markedsorienterede virksomhed.

Du udvikler evnen til at identificere problemstillingerne inden for det erhvervsretslige område og bliver skarp på, hvordan du kan anvende metode og teori i forbindelse med forebyggelse og løsning af retslige konflikter. Indgåelse af kontrakter, forbrugeraftaler, markedsføring, erstatning og produktansvar er også områder, du stifter bekendtskab med.

Hent fagbeskrivelse

Fransk

Parlez-vous francais?

Faget fransk hjælper dig rigtig godt på vej til at bruge det franske sprog som kommunikationsværktøj i europæiske og andre internationale sammenhænge.

Via den franske kultur og litteratur sikrer du dig en viden og indsigt, der sætter dig i stand til at forstå det romanske sprog og dets kultur.

Din sans for at lære og anvende det franske sprog i forbindelse med oversættelser og kommunikation stiger, og du kan forstå, tale og bruge sproget i forskellige medier. Du kommer godt omkring analyse og fortolkning af franske tekster, og bliver tryg ved at tale.

Hent fagbeskrivelse

Historie

Hvad skete der i fortiden? Og hvordan påvirker det fremtiden? Samtidshistorie fortæller historien om den historiske og kulturelle udvikling alle samfund har været igennem de seneste 200 år, og hvordan vi bliver klar til at møde andre kulturer i en verden præget af forandring.

Undervisningen udfordrer din bevidsthed og identitet, og giver dig lyst til at dykke ned i den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling. Du kommer omkring styreformer, politiske ideologier, menneskerettigheder samt kultur og levevilkår i nationale og globale sammenhæng. Skriv historie!

Hent fagbeskrivelse

Informatik

Med faget informatik kommer du langt omkring i teknologien og den fagre nye verden. Din viden inden for databaseteknologi og systemer øges, og du udvikler kompetencer til at arbejde med programmering, udvikling og implementering af it-systemer.

Du lærer at strukturere data og databaser, at vurdere og udvikle forretningsprocesser inden for it. Du lærer om it-sikkerhed og strategiske løsninger, og får et godt kendskab til kommunikationsværktøjer, modeller, hjemmesider og design.

Hent fagbeskrivelse

Innovation

Vil du starte din egen virksomhed? Er du det kreative og ideskabende menneske? Så er faget innovation det rigtige sted at starte din uddannelse. Her har du fokus på den innovative proces, projektstyringen og projektforløbet, og hvordan du sikrer dig gode og professionelle forretningsplaner til opstart af nye virksomheder.

Udviklingen af nye forretningsområder og hvordan ideen bliver til virkelighed, er essentielle emner i undervisningen, og du får redskaber, værktøjer og metoder til at skabe, udvikle og vurdere dine innovative projekter.

Hent fagbeskrivelse

International økonomi

International økonomi er for dig, der ønsker at arbejde med den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et internationalt og et globalt perspektiv. Via arbejdet med økonomiske teorier og metoder, handels- og udviklingsteorier samt det internationale økonomiske samarbejde udvikler du evnen til at beskrive, analysere og reflektere over de aktuelle problemstillinger.

Du styrker din evne til at anvende de bedste, økonomiske modeller i den enkelte situation, og øger dermed din indsigt for at forstå og arbejde med den internationale økonomi, konjunkturer, velfærd, indkomstfordeling og erhvervsstruktur.

Hent fagbeskrivelse

Matematik

Tal, logiske tænkning og metoder er en stor del af faget matematik.

Her kommer du ind i et univers af abstraktion, subtraktion, formler, symboler og hierarkier - alt sammen emner, der er med til at opbygge din viden og indsigt i de matematiske teorier.

Du bliver i stand til at analysere, vurdere og løse teoretiske og praktisk orienterede problemstillinger, du får indblik i sandsynlighedsregning, problemregning og ikke mindst de grundlæggende regler inden for matematikken.

Gennem hele arbejdet med det matematiske stof bliver du skarp på matematikkens rolle i samfundet og dens betydning for udviklingen.

Hent fagbeskrivelse

Samfundsfag

Med samfundsfag får du konkret viden og forståelse for det moderne, globaliserede samfund - både det danske og det internationale samfund. Du lærer om dynamikken og kompleksiteten set i forhold til udviklingen af de forskellige samfund, ligesom du hører om de sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge mellem samfundene.

Demokratiets indflydelse og betydning for samfundsudviklingen hører også med til undervisningen, ligesom du finder ud af, hvordan f.eks. erhvervslivet har indflydelse på det omgivende samfund.

Hent fagbeskrivelse

Spansk

Vil du gerne kommunikere med en stor del af verdens befolkning på deres eget sprog, er faget spansk et godt valg. Her lærer du, hvordan du kan bruge sproget som indgangsvinkel til at forstå en fremmed kultur og derigennem øge din kommunikation - både skriftligt og mundtligt.

Du udvikler dine sproglige færdigheder, bliver mere sikker på sprogets anvendelse og opbygning, og får rig mulighed for at analysere og tolke forskellige tekster. Du opnår ny viden om de samfunds- og erhvervsmæssige forhold i både Spanien og Amerika, ligesom du også får mulighed for at knytte din nye viden til din dagligdag.

Hent fagbeskrivelse

Tysk

Sprechen Sie deutch? Faget tysk styrker din lyst og evne til at kommunikere med andre på tysk, og du kommer godt omkring både de samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold i tysksprogede lande.

Gennem undervisning får du et solidt greb om det tyske sprog og forstår at anvende det både skriftligt og mundtligt i mange sammenhænge. Du opnår viden om tysk litteratur, aktuelle samfundsforhold i Tyskland og andre tysksprogede lande, og bliver klar til at tage udfordringen med det tyske sprog i stiv arm.

Hent fagbeskrivelse

Virksomhedsøkonomi

Budget, regnskab, økonomi, bæredygtighed og nøgletal er alt sammen noget, du stifter bekendtskab med i faget virksomhedsøkonomi. Din evne til at forholde dig til og analysere virksomhedens økonomiske situation og strategi udvikles, og du styrker brugen af relevante modeller og værktøjer til at løse de aktuelle problemstillinger.

Du lærer at indsamle, bearbejde og vurdere informationer om virksomhedens grundlæggende økonomiske forhold, vurdere informationernes troværdighed og bruge disse i forhold til f.eks. de økonomiske beslutninger og analyser af virksomheden samt planlægning og budgettering.

Hent fagbeskrivelse

Brug for en
HHX vejleder?

Vejleder

Birgitte Weinreich

Lektor, Studievejleder på HHX, Læsevejleder

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Dansk
  • Samfundsfag

Vejleder

Jakob Mørk Christiansen

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Erhvervsjura

Vejleder

Johanne Schøning Skriver

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Dansk
  • Spansk

Vejleder

Maibrit Dirdal

Lektor, Studievejleder på HHX

  Uddannelse
  • HHX
  Retning
  • Handelsgymnasiet
  Fag
  • Tysk
  • Engelsk

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.