Tre elever skriver opgave på HTX

Som elev på College360 kan du få specialpædagogisk støtte (SPS støtte), hvis du har behov for det.

Hjælp og vejledning under din HTX uddannelse | Specialpædagogisk støtte

Skolens SPS vejledere hjælper dig med at få afdækket dine behov for støtte, så du kan gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de øvrige elever.

Du kan få støtte, hvis du har læse- og skrivevanskeligheder, hvis du er hørehæmmet eller svagsynet, eller hvis du har nogle fysiske begrænsninger.

Som ordblind vil støtten bestå af hjælpemidler som en computer med stavestøtteprogrammer og oplæsningsfunktion eller programmer, der kan downloades til din egen computer samt skannerpen og håndskanner.

Hvis du er hørehæmmet eller svagsynet, vil du også få stillet de tekniske hjælpemidler til rådighed, der kan kompensere for din høre- eller synsnedsættelse.

Ved fysiske begrænsninger har vejlederen mulighed for at søge om ergonomiske hjælpemidler, f.eks. roller mouse, specialbord eller specialstol.

Hvis du har psykiske vanskeligheder, f.eks. en diagnose, vil du typisk kunne få støttetimer.

Det er vigtigt, at du kontakter en af skolens vejledere hurtigst muligt, efter du er optaget på uddannelsen, så vi hurtigt kan finde frem til, hvilken form for støtte du har behov for.

"Da jeg er ordblind, får jeg tilbudt hjælpemidler bl.a. oplæsningsprogrammer, og jeg får ekstra tid til eksamen. Lærerne er gode til at være opmærksomme på, at vi er nogle, som skal have mere tid, når vi har prøver, da det er mest lige. Jeg har ikke ét sekund fortrudt mit uddannelsesvalg - jeg klarer mig godt og synes, at det går over alle forventninger."

Brug for en
HTX vejleder?

Vejleder

Mogens Holm

Lektor, Studievejleder på HTX

  Uddannelse
  • HTX
  Retning
  • Teknisk Gymnasium
  Fag
  • Samfundsfag
  • Idehistorie

Besøg os

Vi afholder jævnligt informationsarrangementer, hvor du har mulighed for at besøge os og stille alle dine spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning eller ønsker en rundvisning.